Dobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE

TitleDobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2015
AuthorsGrochla K, Połys K
Conference NameMateriały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki
PublisherKSTiT

Historia zmian

Data aktualizacji: 11/05/2016 - 13:40; autor zmian: Konrad Połys (kpolys@iitis.pl)