Model zmienności przepływności bitowej transmisji w sieciach LTE oparty o łańcuchy Markowa

TitleModel zmienności przepływności bitowej transmisji w sieciach LTE oparty o łańcuchy Markowa
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2017
AuthorsPołys K, Grochla K
Conference NameKrajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki
Date Published09/2017
Conference LocationWarsaw

Historia zmian

Data aktualizacji: 22/11/2017 - 13:50; autor zmian: Konrad Połys (kpolys@iitis.pl)