Intelligent Pattern Analytics: Utility-Oriented Concept

Prelegent: 

Jerry Chun-Wei Lin

Data: 

18/05/2023 - 11:00

Prof. Jerry Chun-Wei Lin wygłosi referat pod tytułem: "Intelligent Pattern Analytics: Utility-Oriented Concept"

Prof. Jerry Chun-Wei Lin w pracy badwawczej koncentruje się na eksploracji i analityce danych, sztucznej inteligencji (ML/DL), optymalizacji oraz ochronie, bezpieczeństwie i prywatności informacji. Opracował framework „utility-driven”, który jest szeroko stosowany w różnych domenach i aplikacjach do wyszukiwania wzorców użytkowych. Opublikował ponad 450 recenzowanych artykułów dotyczących eksploracji wzorców, uczenia maszynowego ML/DL oraz kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Jest liderem znanego projektu SPMF, w ramach którego opracowano ponad 200 algorytmów eksploracji danych i uczenia maszynowego, powszechnie cytowanych jako wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Historia zmian

Data aktualizacji: 09/05/2023 - 19:48; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Prof. Jerry Chun-Wei Lin wygłosi referat pod tytułem: "Intelligent Pattern Analytics: Utility-Oriented Concept"

Prof. Jerry Chun-Wei Lin w pracy badwawczej koncentruje się na eksploracji i analityce danych, sztucznej inteligencji (ML/DL), optymalizacji oraz ochronie, bezpieczeństwie i prywatności informacji. Opracował framework „utility-driven”, który jest szeroko stosowany w różnych domenach i aplikacjach do wyszukiwania wzorców użytkowych. Opublikował ponad 450 recenzowanych artykułów dotyczących eksploracji wzorców, uczenia maszynowego ML/DL oraz kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Jest liderem znanego projektu SPMF, w ramach którego opracowano ponad 200 algorytmów eksploracji danych i uczenia maszynowego, powszechnie cytowanych jako wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Data aktualizacji: 09/05/2023 - 19:47; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Prof. Jerry Chun-Wei Lin wygłosi referat pod tytułem: "Intelligent Pattern Analytics: Utility-Oriented Concept"

Prof. Jerry Chun-Wei Lin w pracy badwawczej koncentruje się na eksploracji i analityce danych, sztucznej inteligencji (ML/DL), optymalizacji oraz ochronie, bezpieczeństwie i prywatności informacji. Opracował framework „utility-driven”, który jest szeroko stosowany w różnych domenach i aplikacjach do wyszukiwania wzorców użytkowych. Opublikował ponad 450 recenzowanych artykułów dotyczących eksploracji wzorców, uczenia maszynowego ML/DL oraz kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Jest liderem znanego projektu SPMF, w ramach którego opracowano ponad 200 algorytmów eksploracji danych i uczenia maszynowego, powszechnie cytowanych jako wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Data aktualizacji: 09/05/2023 - 19:46; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Prof. Jerry Chun-Wei Lin wygłosi referat pod tytułem: "Intelligent Pattern Analytics: Utility-Oriented Concept"

Prof. Jerry Chun-Wei Lin w pracy badwawczej koncentruje się na eksploracji i analityce danych, sztucznej inteligencji (ML/DL), optymalizacji oraz ochronie, bezpieczeństwie i prywatności informacji. Opracował framework „utility-driven”, który jest szeroko stosowany w różnych domenach i aplikacjach do wyszukiwania wzorców użytkowych. Opublikował ponad 450 recenzowanych artykułów dotyczących eksploracji wzorców, uczenia maszynowego ML/DL oraz kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Jest liderem znanego projektu SPMF, w ramach którego opracowano ponad 200 algorytmów eksploracji danych i uczenia maszynowego, powszechnie cytowanych jako wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Data aktualizacji: 09/05/2023 - 16:12; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Prof. Jerry Chun-Wei Lin wygłosi referat pod tytułem: "Intelligent Pattern Analytics: Utility-Oriented Concept"

Prof. Jerry Chun-Wei Lin w pracy badwawczej koncentruje się na eksploracji i analityce danych, sztucznej inteligencji (ML/DL), optymalizacji oraz ochronie, bezpieczeństwie i prywatności informacji. Opracował framework „utility-drive”, który jest szeroko stosowany w różnych domenach i aplikacjach do wyszukiwania wzorców użytkowych. Opublikował ponad 450 recenzowanych artykułów dotyczących eksploracji wzorców, uczenia maszynowego ML/DL oraz kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Jest liderem znanego projektu SPMF, w ramach którego opracowano ponad 200 algorytmów eksploracji danych i uczenia maszynowego, powszechnie cytowanych jako wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Data aktualizacji: 09/05/2023 - 16:11; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Prof. Jerry Chun-Wei Lin wygłosi referat pod tytułem: "Intelligent Pattern Analytics: Utility-Oriented Concept"

Prof. Jerry Chun-Wei Lin w pracy badwawczej koncentruje się na eksploracji i analityce danych, sztucznej inteligencji (ML/DL), optymalizacji oraz ochronie, bezpieczeństwie i prywatności informacji. Opracował framework „utility-drive”, który jest szeroko stosowany w różnych domenach i aplikacjach do wyszukiwania wzorców użytkowych. Opublikował ponad 450 recenzowanych artykułów dotyczących eksploracji wzorców, uczenia maszynowego ML/DL oraz kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Jest liderem znanego projektu SPMF, w ramach którego opracowano ponad 200 algorytmów eksploracji danych i uczenia maszynowego, powszechnie cytowanych jako wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Data aktualizacji: 09/05/2023 - 16:08; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)
Data aktualizacji: 09/05/2023 - 10:00; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)