Publikacje

Eksport 20 wyników :
Filters: Autor is Dariusz Pojda  [Clear All Filters]
2016
Tomaka A A, Tarnawski M, Pojda D.  2016.  Multimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1. :179–191.
Skabek K, Pojda D, Winiarczyk R.  2016.  Progressive reduction of meshes with arbitrary selected points. Man-Machine Interactions 4. :525–533.
2011
Skabek K, Pojda D.  2011.  Optimization of Mesh Representation for Progressive Transmission. Theoretical and Applied Informatics. 23:263–275.
2006
Pojda D, Ober J.  2006.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. Proceedings of the XI International Conference Mecical Informatics & Technology MIT 2006. :193–198.
2004
Pojda D, Ober J.  2004.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. International Workshop on Biometric Technologies: Special Forum on Modeling and Simulation.
2003
Pojda D, Ober J.  2003.  Multilayer model of the oculomothoric system for computer based diagnosis of squint. VIII International Conference Medical Informatics & Technologies - MIT'2003.
2002
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.
2000
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2000.  Computer-assisted analysis of striated toolmarks and impressions. Second European Academy of Forensic Science Meeting.
Pojda D.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 w diagnostyce zeza. Journal of Medical Informatics and Technologies vol 5.
1999
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Pojda D, Kowalski P.  1999.  Programowe platformy dla zagadnień wizji komputerowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:57–81.
Pojda D.  1999.  Segmentacja i pasowanie obrazów 2D dla potrzeb aktywnego stereowidzenia. :81–84.
1998
Pojda D, Kowalski P.  1998.  Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 35:209–223.