Publikacje

Found 1458 results
2005
Czachórski T, Pekergin F, Szady B..  2005.  Forming optical packets, a diffusion approximation and simulation models. Proc. Second EuoNGI Workshop on New Methods in Modelling, Quantitative Methods and Measurements, Aveiro, Porugal, November 24-25, 2005.
Czachórski T, Pekergin F, Szady B..  2005.  Forming optical packets, a diffusion approximation model. Proc. of 12th Polish Teletraffic Symposium PSRT2005, Poznan, 20-21 September 2005..
Rataj A.  2005.  Generalization of sparse two spirals set using feedforward learning machines. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:79–86.
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2005.  The influence of traffic self-similarity on QoS Mechanisms. Proceedings of SAINT 2005 Workshops, 31 January – 4 February 2005, Trento, Italy. :300–303.
Węgrzyn S.  2005.  Informatyka wczoraj i dziś. Nowe technologie w systemach przesyłania informacji..
Domański A, Domańska J, Czachórski T.  2005.  Internet 2005.
Skabek K, Winiarczyk R.  2005.  Internet w społeczeństwie informacyjnym: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania.
Szczerbiński Z.  2005.  Klastry obliczeniowe jako platforma dla obliczeń wysokiej wydajności. IV Konferencja Entuzjastów Informatyki. :248–257.
Zaborowski M.  2005.  Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie.
Zaborowski M, Krystek J..  2005.  Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie.
Kowalski P, Tomaka A A, Liśniewska-Machorowska B..  2005.  Landmarks Identification Using Active Appearance Model. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:235–249.
Zaborowski M.  2005.  Model informacyjno-decyzyjny zarządzania procesem produkcyjnym. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. :214–221.
Głomb P, Grochla K.  2005.  Modeling Connection State with Kernel PCA. 2nd EuroNGI Workshop on New Trends in Modeling, Quantitative Methods and Measurements.
Znamirowski L.  2005.  Molecular Synergy of Nanoprocesses. 2005 5th IEEE Conference on Nanotechnology, IEEE-NANO 2005, Proceedings of IEEE-NANO 2005, ISBN: 0-7803-9200-0.
Pawlak Z.  2005.  Monitoring, Security, and Rescue Task in Multiagent Systems. Advances in Soft Computing.
Brzoza P, Winiarczyk R.  2005.  Multimedia browser for on-line Daisy Books reading. Conferrence Techshere 2005.
Chaari A., Luchowski L, Rousseau J..  2005.  Multiple-view stereo matching of points using epipolar constraints and relaxation. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:241–250.
Węgrzyn S, Znamirowski L.  2005.  Multi-stage Informatic Technology. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:173–188.
Znamirowski L.  2005.  Non-gradient, Sequential Algorithm for Simulation of Nascent Polypeptide Folding. Computational Science – ICCS 2005, 5th International Conference, Proceedings, Part I, LNCS 3514. :766–774.
Czachórski T, Pekergin F.  2005.  A novel diffusion process with jumps to study an electronic-optical edge router. Archiwum Informatyki Teoretycznej I Stosowanej. 17:87–100.
Grochla K.  2005.  Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania.
Nowak S.  2005.  Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania.
Bazan P., Krzak J., Czachórski T.  2005.  Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w Społeczeństwie Informacyjnym.
Czachórski T, Domańska J, Domański A.  2005.  Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w Społeczeństwie Informacyjnym.
Gawron P, Miszczak J.  2005.  Numerical simulations of mixed state quantum computation. International Journal of Quantum Information. 3

Strony