Publikacje

Found 53 results
Filters: Autor is Jerzy Klamka  [Clear All Filters]
2011
Klamka J, Czachórski T, Grochla K.  2011.  Modelling TCP Connection in WIMAX Network Using Fluid Flow Approximation.. Applications and the Internet. :502–507.
Grochla K, Czachórski T, Klamka J.  2011.  Numerical Model of Tcp in 802.16 Networks Using Fluid Flow Approximation. First International Conference on Networking and Future Internet 2011 (ICNFI 2011).
2010
Klamka J, Tańcula J..  2010.  Examination of robust stability of computer networks. Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks. :75–87.
Gawron P, Klamka J, Miszczak J, Winiarczyk R.  2010.  Extending scientific computing system with structural quantum programming capabilities. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences. 58:77–88.
2007
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2007.  Podstawy Budowy i Oprogramowania Sieci Typu Internet.
Klamka J.  2007.  Stochastic controllability of linear systems with delay in control.. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences.. 55:23–29.
Klamka J.  2007.  Stochastic controllability of linear systems with state delays.. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. 17:5–13.
2002
Klamka J, Węgrzyn S, Bugajski S.  2002.  Foundation of quantum computing. Part 2. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:93–106.
Klamka J.  2002.  Quantum search algorithm. Studia Informatica. 23:95–104.
2001
Klamka J, Węgrzyn S, Bugajski S.  2001.  Foundations of Quantum Computing. Part 1.. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:97–142.

Strony