Publikacje

Eksport 1 wyników :
Filters: Autor is Michał Sawicki  [Clear All Filters]
2017
Nowak S, Nowak MP, Grochla K, Pecka P.  2017.  Application of Fault-Tolerant GQP Algorithm in Multihop AMI Networks. Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 718. :70-80.