Zintegrowany system analizy zagrożeń epidemiologicznych i zarządzania procesami biznesowymi wspomagany technikami lokalizacji personelu i majątku przedsiębiorstwa

Instytut jest podwykonawcą w projekcie B+R "Zintegrowany system analizy zagrożeń epidemiologicznych i zarządzania procesami biznesowymi wspomagany technikami lokalizacji personelu i majątku przedsiębiorstwa" realizowanym przez firmę AIUT Sp. z o.o. dofinansowanym przez NCBiR w ramach działania 1.1.1. Prace Instytutu dotyczącą m.in. opracowania algorytmów zwiększenia dokładności systemu lokalizacji wewnątrz pomieszczeń na bazie technologii UWB, BLE AoA i IMU oraz opracowania modelu rozprzestrzeniania się zagrożeń epidemiologicznych.

Numer projektu: 

POIR.01.01.01-00-2612/20

Termin: 

od 01/11/2021 do 31/12/2023

Typ projektu: 

Projekty rozwojowe

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 12/06/2023 - 15:39; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Instytut jest podwykonawcą w projekcie B+R "Zintegrowany system analizy zagrożeń epidemiologicznych i zarządzania procesami biznesowymi wspomagany technikami lokalizacji personelu i majątku przedsiębiorstwa" realizowanym przez firmę AIUT Sp. z o.o. dofinansowanym przez NCBiR w ramach działania 1.1.1. Prace Instytutu dotyczącą m.in. opracowania algorytmów zwiększenia dokładności systemu lokalizacji wewnątrz pomieszczeń na bazie technologii UWB, BLE AoA i IMU oraz opracowania modelu rozprzestrzeniania się zagrożeń epidemiologicznych.