Wykorzystanie metod geometrycznych do analizy stanów i operacji kwantowych