Wykorzystanie metod geometrycznych do analizy stanów i operacji kwantowych

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:12; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)