Opracowanie, wydanie i promocja komiksu fabularnego połączonego z podręcznikiem dotyczącym kwantowej teorii informacji (QI-COMIX)