Opracowanie szybkich algorytmów kodowania obrazów w standardzie JPEG dla implementacji w układach reprogramowalnych FPGA