Modelowanie i ocena efektywności przesyłów multimedialnych w komputerowych sieciach szerokopasmowych