Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast – Smart City IoT

 
Fundusze Europejskie Inteligentny RozwójRzeczpospolita PolskaNarodowe Centrum Badań i RozwojuUnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cele projektu: Celem projektu jest rozbudowa urządzeń i platformy zbierania danych z mierników zużycia energii i wody w narzędzie zapewniające dynamicznie zarządzalne, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City.

Planowane efekty projektu: 

W ramach przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych, zostaną opracowane:

 • - moduł telekomunikacyjny do urządzeń IoT oraz mierników zużycia energii, który będzie mógł automatycznie przełączać się pomiędzy trybami pracy WAN (LoRa lub NB LTE)
  i lokalną siecią mesh, w celu optymalizacji zużycia energii oraz zapewnienia komunikacji innym urządzeniom w pobliżu;
 • - protokół sieciowy dedykowany dla rozwiązań IoT, zapewniający możliwość wymiany danych z innymi urządzeniami, zbieranie danych i monitorowanie stanu urządzeń, dynamiczne zarządzanie topologią sieci w celu optymalizacji zużycia energii i minimalizacji opóźnień w transmisji danych;
 • - nowy typ nakładki na mierniki zużycia wody i energii, zapewniający wsparcie dla transmisji za pomocą standardów komunikacyjnych Internetu Rzeczy, takich jak LoRa oraz NB LTE;
 • - model urządzenia zdefiniowany w oparciu o semantyki, umożliwiające integrację z różnymi urządzeniami działającymi w oparciu o protokół IP
  o koncepcję IoT;
 • - procedury i mechanizmy bezpieczeństwa oparte o PKI i szyfrowanie z co najmniej 256 bitowym kluczem (na urządzeniach o wystarczającej mocy obliczeniowej) oraz 128 bitowym kluczem (na urządzeniach o bardzo ograniczonych zasobach), zapewniające autentykację i autoryzację urządzeń
  i użytkowników;
 • - system informatyczny łączący wszystkie w/w urządzenia w jeden spójnie działający system telekomunikacyjny i tworzący kompletną infrastrukturę telekomunikacyjną dla rozwiązań inteligentnego miasta Smart City z wykorzystaniem urządzeń połączonych do Internetu Rzeczy.

Wartość projektu: 8 216 577,87 zł

Wkład z Funduszy Europejskich (wartość dofinansowania): 5 627 337,97 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne

Numer projektu: 

POIR.04.01.04-00-00005/17

Termin: 

od 01/03/2018 do 28/02/2021

Typ projektu: 

Projekty rozwojowe

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Partnerzy: 

AIUT Sp. z o.o.

Historia zmian

Data aktualizacji: 08/06/2020 - 15:10; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)
 
Fundusze Europejskie Inteligentny RozwójRzeczpospolita PolskaNarodowe Centrum Badań i RozwojuUnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cele projektu: Celem projektu jest rozbudowa urządzeń i platformy zbierania danych z mierników zużycia energii i wody w narzędzie zapewniające dynamicznie zarządzalne, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City.

Planowane efekty projektu: 

W ramach przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych, zostaną opracowane:

 • - moduł telekomunikacyjny do urządzeń IoT oraz mierników zużycia energii, który będzie mógł automatycznie przełączać się pomiędzy trybami pracy WAN (LoRa lub NB LTE)
  i lokalną siecią mesh, w celu optymalizacji zużycia energii oraz zapewnienia komunikacji innym urządzeniom w pobliżu;
 • - protokół sieciowy dedykowany dla rozwiązań IoT, zapewniający możliwość wymiany danych z innymi urządzeniami, zbieranie danych i monitorowanie stanu urządzeń, dynamiczne zarządzanie topologią sieci w celu optymalizacji zużycia energii i minimalizacji opóźnień w transmisji danych;
 • - nowy typ nakładki na mierniki zużycia wody i energii, zapewniający wsparcie dla transmisji za pomocą standardów komunikacyjnych Internetu Rzeczy, takich jak LoRa oraz NB LTE;
 • - model urządzenia zdefiniowany w oparciu o semantyki, umożliwiające integrację z różnymi urządzeniami działającymi w oparciu o protokół IP
  o koncepcję IoT;
 • - procedury i mechanizmy bezpieczeństwa oparte o PKI i szyfrowanie z co najmniej 256 bitowym kluczem (na urządzeniach o wystarczającej mocy obliczeniowej) oraz 128 bitowym kluczem (na urządzeniach o bardzo ograniczonych zasobach), zapewniające autentykację i autoryzację urządzeń
  i użytkowników;
 • - system informatyczny łączący wszystkie w/w urządzenia w jeden spójnie działający system telekomunikacyjny i tworzący kompletną infrastrukturę telekomunikacyjną dla rozwiązań inteligentnego miasta Smart City z wykorzystaniem urządzeń połączonych do Internetu Rzeczy.

Wartość projektu: 8 216 577,87 zł

Wkład z Funduszy Europejskich (wartość dofinansowania): 5 627 337,97 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne