Analiza błądzenia kwantowego z pamięcią w zastosowaniach algorytmicznych