Email: 

Stanowisko: 

dyrektor

Horizontal Tabs

Publikacje

2008

80. Czachórski, T., K. Grochla, and F. Pekergin, "TCP performance for a wireless traffic, a diffusion approxiation model", Proceedings from Workshop on Wireless and mobility in Future Generation Internet, 2, 2008.
81. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "Implementation of modified AQM mechanisms in IP routers", Journal of Communications Software and Systems, vol. 4, no. 1, 03, 2008.
82. Domański, A., J. Domańska, T. Czachórski, and F. Kłębczyk, Sieci Komputerowe: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.

2007

84. Nowak, S., and M. Nowak, "Parallel simulation of networks with packet loss", 14th Polish Teletraffic Symposium: IITiS PAN, 9, 2007.
85. Grochla, K., T. Czachórski, A. Busic, and J. M. Fourneau, "Simulation Analysis of Deflection Routing in Hypercube", Proceedings from Polish Teletraffic Symposium: IITiS PAN, 9, 2007.
86. Brachman, A., T. Czachórski, and K. Grochla, "Analiza wydajności protokołu TCP-NCR w sieciach bezprzewodowych", Materiały Konferencji Sieci Komputerowe: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 6, 2007.
87. Czachórski, T., K. Grochla, and F. Pekergin, "Stability and Dynamics of TCP-NCR(DCR) Protocol", Lecture Notes in Computer Systems 4396 - Wireless Systems and Mobility in Next Generation Internet: SpringeVerlag, pp. 241–254, 5, 2007.
88. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, Podstawy Budowy i Oprogramowania Sieci Typu Internet: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2007.
89. Czachórski, T., K. Grochla, and F. Pekergin, "Fluid-flow Approximation Model of TCP-NCR in wired-wireless networks", Proceedings from Polish Teletraffic Symposium: IITiS PAN, 9, 2007.
90. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "The Drop-From-Front Strategy in AQM", Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin, vol. 4712, pp. 61–72, 2007.

2006

91. Czachórski, T., K. Grochla, and F. Pekergin, "A model of TCP flows dynamics", Theoretical and Applied Informatics, vol. 18, no. 4, pp. 279–292, 2006.
93. Czachórski, T., J. Domańska, and K. Grochla, "Dynamics of TCP/IP flows in presence of various AQM algorithms, a fluid flow approximation model", Third EuroNGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative methods and Measurements: Politecnico de Torino, 2006.
94. Czachórski, T., J. Domańska, and K. Grochla, "TCP/IP dynamics in wireless environment, a fluid-flow model", Third Workshop on Wireless and Mobility: Technical University of Catalonia, VI, 2006.
95. Domańska, J., K. Grochla, T. Czachórski, and T. Atmaca, Nowe Technologie Sieci Komputerowych, vol. 1: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2006.
96. Domański, A., J. Domańska, and T. Czachórski, Nowe Technologie Sieci Komputerowych: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
97. Domański, A., J. Domańska, and T. Czachórski, Nowe Technologie Sieci Komputerowych, vol. 1: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.

2005

100. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "The influence of traffic self-similarity on QoS Mechanisms", Proceedings of SAINT 2005 Workshops, 31 January – 4 February 2005, Trento, Italy, pp. 300–303, 2005.

Strony