Synteza multimedialnych stanowisk roboczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:22; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)