Zapytanie ofertowe. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2017 o godzinie 14:00

Załączniki: