Zapytanie ofertowe. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2017 o godzinie 14:00

Załączniki: