Zapytanie ofertowe. Wykonanie prac remontowo-budowlanych w siedzibie zamawiającego.

Przedmiotem zamówenia jest wykonanie prac remotntowo-budowlanych w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2017 o godzinie 12:00.

Załączniki: