Zapytanie ofertowe. Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera oraz sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2020 o godzinie 12:00.