Zapytanie ofertowe. Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów oraz sprzętu sieciowego do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2020 o godzinie 12:00.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy nettopy powinny być dostarczone bez systemu Windows?

Tak, komputery powinny być dostarczone bez licencji na system operacyjny (będziemy instalować systemy Open Source we własnym zakresie).

2. Czy zapytanie obejmuje montaż u zamawiającego, konfigurację sprzętu lub inne prace?

Zapytanie dotyczy tylko dostarczenia sprzętu, nie przewidujemy żadnych prac z Państwa strony.