Zapytanie ofertowe. Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2018 o godzinie 15:00.

Załączniki: