Zapytanie ofertowe. Dostawa komputerów przenośnych do siedziby zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 komputerów przenośnych do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2019 o godzinie 12:00.

Załączniki: