Zapytanie ofertowe. Audyt działalności statutowej.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2017r.

Załączniki: