Uroczysta Inauguracja Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN Technologii Informacyjnych i Biomedycznych (TIB PAN)

16 maja w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Pałacu Staszica odbyła się uroczystość, podczas której podpisano umowę o rozpoczęciu działalności nowej interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Powstała ona z inicjatywy Instytutu Badań Systemowych PAN, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytutu Podstaw Informatyki PAN i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN we współpracy z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym. Umowę podpisali: prof. Sławomir Zadrożny Dyrektor Instytutu Badań Systemowych PAN, prof. Tadeusz Czachórski Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, prof. Adam Liebert Dyrektor Insytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, prof. Tadeusz Burczyński Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, prof. Leonora Bużańska Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, prof. Wojciech Penczek Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz prof. Jacek Leśkow Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

Misją Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest interdyscyplinarne kształcenie osób przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych we wspólnym obszarze nauk technicznych, w tym informatyki i inżynierii biomedycznej oraz nauk medycznych. Spotkanie inaugurujące poprowadził prof. Tadeusz Burczyński. Otwierając spotkanie powiedział: „Szkoła Doktorska TIB PAN będzie prowadziła unikalne kształcenie trzeciego stopnia, które pozwoli zdobyć tytuł doktora w następujących obszarach – informatyka techniczna i telekomunikacyjna, inżynieria biomedyczna i nauki medyczne”.

Kształcenie interdyscyplinarne przewidziano na osiem semestrów, przy czym pierwszy i drugi semestr będzie wspólny dla wszystkich doktorantów, a semestry od trzeciego do ósmego będą miały program kształcenia indywidualnego i będą się odbywały pod okiem promotora. Wszyscy sygnatariusze powołujący do życia Szkołę Doktorską wyrazili wielkie nadzieje z nią związane. W wystąpieniach mówiono o konieczności łączenia wielu dyscyplin, by uzyskać jak najlepszy efekt, a tym samym przyczyniać się do rozwoju polskiej nauki. Wspominano też o szybko zmieniających się realiach technologicznych, sposobach badawczych, a w związku z tym o konieczności włączania do badań sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa. Pojawiła się również kwestia najmniej optymistyczna, to znaczy jedna z najniższych na świecie liczba doktorantów kształcących się w Polsce. Jako jedną z przyczyn tej sytuacji wymieniono tę, związaną z finansami i zbyt niskimi stypendiami na studiach doktorskich.

Prof. Jacek Leśkow, Dyrektor PIB NASK powiedział: „To, co nas czyli NASK odróżnia od pozostałych akcjonariuszy tej umowy to fakt, że jesteśmy Państwowym Instytutem Badawczym. Myślę jednak, że dzięki temu możemy uzyskać cenną synergię, ponieważ jako państwowa instytucja mamy możliwość proponowania najnowszych rozwiązań w obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, innym instytucjom państwowym oraz administracji państwowej. Pragniemy również zaproponować atrakcyjne staże i możliwość prowadzenia badań uczestnikom powstającej właśnie Szkoły Doktorskiej. Mamy nadzieję, że to pomoże, przynajmniej w pewnym stopniu, rozwiązać problem adekwatnego wynagrodzenia dla przyszłych doktorantów”.

Bieżące informacje na temat działalności szkoły doktorskiej są dostępne na stronie WWW szkoły TIB.