Serious Science: krótkie wykłady Prof. Erola Gelenbe o sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym oraz cyberbezpieczeństwie

Zapraszamy do wysłuchania krótkich wykładów prof. Erola Gelenbe:  

https://www.youtube.com/watch?v=4Dn8Hp8T9H4 

http://serious-science.org/cybersecurity-9509