Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Ryszarda Kukulskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

20 października 2023 r. o godzinie 11:00

odbędzie się, hybrydowo w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5 oraz z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Ryszarda Kukulskiego pt. „Probabilistyczne kwantowe kody korekcyjne w zastosowaniu do ogólnych kanałów szumu” (ang. „Probabilistic quantum error correction codes for general noise channels”).

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Puchała

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Pawela

Recenzenci:

  • dr hab. Remigiusz Augusiak,Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Warszawa
  • prof. Morad El Baz,Mohammed V University in Rabat, Morocco
  • Ph.D. Zoltan Zimboras, Wigner Research Centre for Physics, Budapeszt, Węgry

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-ryszard-kukulski

Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w obronie pracy doktorskiej proszone są o dołączenie za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/84752117017?pwd=55zn9XALp6lFBYjR9hn7JtaZJanQHV.1

Historia zmian

Data aktualizacji: 05/10/2023 - 14:54; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

20 października 2023 r. o godzinie 11:00

odbędzie się, hybrydowo w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5 oraz z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Ryszarda Kukulskiego pt. „Probabilistyczne kwantowe kody korekcyjne w zastosowaniu do ogólnych kanałów szumu” (ang. „Probabilistic quantum error correction codes for general noise channels”).

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Puchała

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Pawela

Recenzenci:

  • dr hab. Remigiusz Augusiak,Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Warszawa
  • prof. Morad El Baz,Mohammed V University in Rabat, Morocco
  • Ph.D. Zoltan Zimboras, Wigner Research Centre for Physics, Budapeszt, Węgry

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-ryszard-kukulski

Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w obronie pracy doktorskiej proszone są o dołączenie za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/84752117017?pwd=55zn9XALp6lFBYjR9hn7JtaZJanQHV.1