Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Merta NAKIP

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

19 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00

odbędzie się, hybrydowo w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5 oraz z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Merta Nakip pt. „Samo-nadzorujące się uczenie w czasie rzeczywistym dla wykrywania włamań w Bezpiecznym Internecie Rzeczy” (ang.: "Online self-supervised learning intrusion detection towards Secure Internet of Things”).

Promotor: prof. Erol Sami Gelenbe

Recenzenci:

  • dr hab. inż Halina Tarasiuk,  Politechnika Warszawska, Instytut Telekomunikacji
  • dr hab. Jarosław Bylina,  Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Instytut Informatyki
  • dr hab. inż. Jerzy Domżał, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-mert-nakip

Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w obronie pracy doktorskiej proszone są o dołączenie za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/83808937968?pwd=rCeFZt5LFPmSYxxDRe5vi7aWxDFiKN.1

Historia zmian

Data aktualizacji: 04/01/2024 - 15:05; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

19 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00

odbędzie się, hybrydowo w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5 oraz z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Merta Nakip pt. „Samo-nadzorujące się uczenie w czasie rzeczywistym dla wykrywania włamań w Bezpiecznym Internecie Rzeczy” (ang.: "Online self-supervised learning intrusion detection towards Secure Internet of Things”).

Promotor: prof. Erol Sami Gelenbe

Recenzenci:

  • dr hab. inż Halina Tarasiuk,  Politechnika Warszawska, Instytut Telekomunikacji
  • dr hab. Jarosław Bylina,  Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Instytut Informatyki
  • dr hab. inż. Jerzy Domżał, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-mert-nakip

Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w obronie pracy doktorskiej proszone są o dołączenie za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/83808937968?pwd=rCeFZt5LFPmSYxxDRe5vi7aWxDFiKN.1