Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Katarzyny Filus

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Filus

dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

19 kwietnia 2024 r. o godzinie 13:00

w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Filus pt. „Wyjaśnialność i bezpieczeństwo systemów inteligentnych”.

Promotor: dr hab. inż. Joanna Domańska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  • dr hab. Jarosław Bylina,Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Instytut Informatyki
  • dr hab. Marek Sikora, Politechnika Śląska

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-katarzyna-filus

Historia zmian

Data aktualizacji: 29/03/2024 - 13:09; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Filus

dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

19 kwietnia 2024 r. o godzinie 13:00

w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Filus pt. „Wyjaśnialność i bezpieczeństwo systemów inteligentnych”.

Promotor: dr hab. inż. Joanna Domańska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  • dr hab. Jarosław Bylina,Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Instytut Informatyki
  • dr hab. Marek Sikora, Politechnika Śląska

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-katarzyna-filus