Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Aleksandy Krawiec

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

13 września 2023 r. o godzinie 11:00

odbędzie się, z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Krawiec pt. „Rozróżnialność pomiarów kwantowych” (ang: „Discrimination of quantum measurements”).

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Puchała

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Pawela

Recenzenci:

  • Alessandro Bisio (UNIVERSITÀ DI PAVIA)
  • Mario Ziman (SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES)
  • Wiesław Laskowski (Uniwersytet Gdański)

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-mgr-aleksandra-krawiec

Osoby chcące uczestniczyć w obronie pracy doktorskiej proszone są o dołączenie za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem :

https://us06web.zoom.us/j/88353148915?pwd=NUFXdTVRekp3R0pNVm1FeHE3ZGcydz09

 

 

 

 

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/08/2023 - 13:59; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

13 września 2023 r. o godzinie 11:00

odbędzie się, z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Krawiec pt. „Rozróżnialność pomiarów kwantowych” (ang: „Discrimination of quantum measurements”).

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Puchała

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Pawela

Recenzenci:

  • Alessandro Bisio (UNIVERSITÀ DI PAVIA)
  • Mario Ziman (SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES)
  • Wiesław Laskowski (Uniwersytet Gdański)

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-mgr-aleksandra-krawiec

Osoby chcące uczestniczyć w obronie pracy doktorskiej proszone są o dołączenie za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem :

https://us06web.zoom.us/j/88353148915?pwd=NUFXdTVRekp3R0pNVm1FeHE3ZGcydz09