Publiczna obrona doktorska Pawła Foremskiego

Dnia 13 czerwca odbyła się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego pracownika, Pawła Foremskiego. Tematem rozprawy była klasyfikacja ruchu w Internecie. Na wniosek recenzentów przynany został stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy!

Obrona rozprawy doktorskiej Pawła Foremskiego
Obrona rozprawy doktorskiej Pawła Foremskiego