Przetarg nieograniczony. Dostawa i instalacja systemu gaśniczego i klimatyzacji do serwerowni IITiS PAN.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu gaśniczego i klimatyzacji oraz dostawa i montaż podłogi technicznej z pochylnią do serwerowni IITiS PAN.

Szczegóły zamówienia są opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 1100.

Ogłoszenie opublikowano w BZP 18-07-2018 nr 589185-N-2018.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy dopuszczają Państwo skuteczne środki gaśnicze np. aerozole gaśnicze, które nie wymagają dozoru UDT, nadzoru f-gazów  oraz pomieszczenia na butle tzw. "butlowi"?

Dopuszczamy środki gaśnicze, które spełniają wymagania opisane w SIWZ rozdział V Zadanie 1 „Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu gaśniczego”. W szczególności środek gaśniczy ma być bezpieczny dla ludzi i środowiska (co powinno być potwierdzone odpowiednimi atestami).

 1. Czy istnieje możliwość na złożenie oferty tylko na doposażenie serwerowni w instalacje gaszenia?

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdział IV pkt  2.2 „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”.

 1. Na państwa stronie nie ma informacji o wymiarach, kubaturze pomieszczenia gaszonego.

Wymiary pomieszczenia: 5,5m (szerokość) x 3,2m (głębokość) x 3,02m (wysokość). Na wysokości 2,62m znajduje się sufit podwieszany. Planowany jest montaż podłogi technicznej o wysokości 0,2m.

Informacja z otwarcia ofert

 1. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 276 000,00zł.
 2. Firmy, które złożyły oferty w terminie:
  1. FUMUS Integrator Systemów Przeciwpożarowych Sp. z o.o.
   Adres: Pod Wałem 35, 44-203 Rybnik.
   Cena: 239 500,00 zł.
   Termin wykonania: do 7 tygodni od podpisania umowy.
   Gwarancja: Przebudowa instalacji C.O. 3 lata, 5 lat pozostałe elementy dostawy.
  2. ITwares Sp. z o.o.
   Adres: Nowa Wola ul. Magnolii 1E/1, 05-515 Mysiadło.
   Cena: 235 815,60 zł.
   Termin wykonania: do 7 tygodni od podpisania umowy.
   Gwarancja: 60 miesięcy SUG i klimatyzacja, 24 miesiące pozostałe elementy dostawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ITwares Sp. z o.o. (100 pkt.).

Punktacja pozostałych ofert:

 • FUMUS Integrator Systemów Przeciwpożarowych Sp. z o.o. (98,46 pkt.).

Załączniki: