Przełomowe Badania W Dziedzinie Korekcji Błędów Kwantowych

W artykule opublikowanym przez naszych pracowników, odkryto rewolucyjne podejście do korekcji błędów kwantowych, co zaowocowało złożeniem dwóch wniosków patentowych. Artykuł, zatytułowany "On the Probabilistic Quantum Error Correction", rzuca światło na procedurę korekcji błędów, która wykorzystuje postselekcję do określenia, czy zakodowane informacje zostały pomyślnie skorygowane.

W ramach tego badania, skupiliśmy się na analizie probabilistycznej wersji procedury korekcji błędów w obecności ogólnego szumu. Uogólniliśmy warunki Knill-Laflamme dla błędów możliwych do korekcji w sposób probabilistyczny. Nasze badania wykazują, że dla niektórych kanałów szumu początkowa informacja musi być zakodowana w stanie mieszanej, aby zwiększyć prawdopodobieństwo udanej korekcji błędów.

Niezwykle istotnym aspektem naszej pracy jest stwierdzenie, że probabilistyczna procedura korekcji błędów daje przewagę nad procedurami deterministycznymi. Celowe zmniejszenie prawdopodobieństwa udanej korekcji błędów umożliwia skorygowanie błędów generowanych przez szerszą klasę kanałów szumu. Co więcej, jeśli błędy są spowodowane interakcją z pomocniczym kubitem, nasze badania pokazują, że probabilistycznie możemy przywrócić stan układu, używając tylko jednego dodatkowego kubitu fizycznego.

Te wyniki nie tylko otwierają nowe perspektywy w dziedzinie obliczeń kwantowych, ale także zostały zgłoszone wnioski patentowe o zasięgu europejskim oraz na obszar Stanów Zjednoczonych. Obserwujcie naszą stronę, ponieważ te nowości zapowiadają nową erę w korekcji błędów kwantowych, przynosząc ze sobą obietnice bardziej niezawodnych technologii kwantowych.

Historia zmian

Data aktualizacji: 07/12/2023 - 10:37; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

W artykule opublikowanym przez naszych pracowników, odkryto rewolucyjne podejście do korekcji błędów kwantowych, co zaowocowało złożeniem dwóch wniosków patentowych. Artykuł, zatytułowany "On the Probabilistic Quantum Error Correction", rzuca światło na procedurę korekcji błędów, która wykorzystuje postselekcję do określenia, czy zakodowane informacje zostały pomyślnie skorygowane.

W ramach tego badania, skupiliśmy się na analizie probabilistycznej wersji procedury korekcji błędów w obecności ogólnego szumu. Uogólniliśmy warunki Knill-Laflamme dla błędów możliwych do korekcji w sposób probabilistyczny. Nasze badania wykazują, że dla niektórych kanałów szumu początkowa informacja musi być zakodowana w stanie mieszanej, aby zwiększyć prawdopodobieństwo udanej korekcji błędów.

Niezwykle istotnym aspektem naszej pracy jest stwierdzenie, że probabilistyczna procedura korekcji błędów daje przewagę nad procedurami deterministycznymi. Celowe zmniejszenie prawdopodobieństwa udanej korekcji błędów umożliwia skorygowanie błędów generowanych przez szerszą klasę kanałów szumu. Co więcej, jeśli błędy są spowodowane interakcją z pomocniczym kubitem, nasze badania pokazują, że probabilistycznie możemy przywrócić stan układu, używając tylko jednego dodatkowego kubitu fizycznego.

Te wyniki nie tylko otwierają nowe perspektywy w dziedzinie obliczeń kwantowych, ale także zostały zgłoszone wnioski patentowe o zasięgu europejskim oraz na obszar Stanów Zjednoczonych. Obserwujcie naszą stronę, ponieważ te nowości zapowiadają nową erę w korekcji błędów kwantowych, przynosząc ze sobą obietnice bardziej niezawodnych technologii kwantowych.