Profesor Erol Gelenbe przewodniczącym Sekcji Informatyki w Academia Europaea

Pracownik Instytutu, prof. Erol Gelenbe został przewodniczącym Sekcji Informatyki w Academia Europaea, która zrzesza ponad 400 naukowców z całej Europy.

https://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Sections/Informatics

Sekcja Informatyki zajmuje się szerokim obszarem badań w dziedzinie informatyki. Natomiast celem działalności Academia Europaea jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej w naukach humanistycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i politycznych, matematyce, medycynie oraz we wszystkich gałęziach nauk przyrodniczych i technicznych w dowolnym miejscu na świecie dla dobra publicznego i dla rozwoju edukacji społeczeństwa. Celem Akademii jest promowanie badań europejskich, doradzanie rządom i organizacjom międzynarodowym w sprawach naukowych oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych.

Historia zmian

Data aktualizacji: 09/02/2023 - 09:12; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Pracownik Instytutu, prof. Erol Gelenbe został przewodniczącym Sekcji Informatyki w Academia Europaea, która zrzesza ponad 400 naukowców z całej Europy.

https://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Sections/Informatics

Sekcja Informatyki zajmuje się szerokim obszarem badań w dziedzinie informatyki. Natomiast celem działalności Academia Europaea jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej w naukach humanistycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i politycznych, matematyce, medycynie oraz we wszystkich gałęziach nauk przyrodniczych i technicznych w dowolnym miejscu na świecie dla dobra publicznego i dla rozwoju edukacji społeczeństwa. Celem Akademii jest promowanie badań europejskich, doradzanie rządom i organizacjom międzynarodowym w sprawach naukowych oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych.