Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla profesora Erola Gelenbe

Prof. Erol Gelenbe został odznaczony orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Został mu przyznany Krzyż Oficerski, na wniosek Polskiej Akademii Nauk.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.

Historia zmian

Data aktualizacji: 23/03/2024 - 16:57; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Prof. Erol Gelenbe został odznaczony orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Został mu przyznany Krzyż Oficerski, na wniosek Polskiej Akademii Nauk.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.