Ogłoszenie o naborze na stanowisko: administrator sieci.

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza nabór na wolne stanowisko administratora sieci w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • - znajomość zagadnień zwiazanych z siecią LAN, WAN,
 • - znajomość środowiska serwerowego Linux oraz MS Windows,
 • - podstawowa wiedza w zakresie integracji środowisk Linux-Windows,
 • - znajomość budowy, diagnostyka oraz dokonywanie prostych napraw sprzętu komputerowego,
 • - korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • - minimum średnie wykształcenie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • - podanie,
 • - życiorys, 
 • - dodatkowe dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające kwalifikacje,
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć osobiście lub przesłać do Sekretariatu Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko: administrator sieci”.

 •