Ocena projektu SerIoT

IITiS jest koordynatorem projektu Horizon 2020 "SerIoT - Secure and Safe Internet of Things " (http://www.seriot-project.eu). Kierownikiem naukowym projektu jest prof. Erol Gelenbe z IITiS PAN. Projekt przeszedł właśnie ocenę stanu projektu po upływie połowy jego trwania (18. miesiąc). Ocena odbyła się 12 wrześnie w gościnnych pomieszczeniach jednego z partnerów projektu, firmy Tecnalia w pobliżu Bilbao (Hiszpania).


Przedstawiciele wszystkich 15 partnerów konsorcjum spotkali się z recenzentami i oficerem projektu. Ocenę poprzedziły trzy dni przygotowań technicznych. W trakcie spotkania przedstawiono postępy we wszystkich pakietach prac. Oprócz około 10 prezentacji slajdów, zaprezentowano 6 demonstracji na żywo, pokazujących postęp prac projektu Seriot. Oczekując na pisemną recenzję możemy już dzisiaj stwierdzić, że uwagi recenzentów przedstawione podczas spotkania mają charakter techniczny i organizacyjny. Są one cenne, a ich uwzględnienie ich pozwoli nam podnieść poziom samego projektu i skuteczniej zaprezentować jego rezultaty. Żaden z komentarzy nie dotyczył jednak celów projektu, zastosowanych metod i algorytmów oraz implementacji kluczowych komponentów systemu SerIoT. Dlatego już teraz jesteśmy zadowoleni z naszego sukcesu i zmotywowani rozpoczynamy drugą fazę projektu SerIoT.


Zespół koordynacyjny i kierownik naukowy dziękują wszystkim partnerom za ich zaangażowanie w projekt i przygotowanie do oceny.

Historia zmian

Data aktualizacji: 24/09/2019 - 20:31; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

IITiS jest koordynatorem projektu Horizon 2020 "SerIoT - Secure and Safe Internet of Things " (http://www.seriot-project.eu). Kierownikiem naukowym projektu jest prof. Erol Gelenbe z IITiS PAN. Projekt przeszedł właśnie ocenę stanu projektu po upływie połowy jego trwania (18. miesiąc). Ocena odbyła się 12 wrześnie w gościnnych pomieszczeniach jednego z partnerów projektu, firmy Tecnalia w pobliżu Bilbao (Hiszpania).


Przedstawiciele wszystkich 15 partnerów konsorcjum spotkali się z recenzentami i oficerem projektu. Ocenę poprzedziły trzy dni przygotowań technicznych. W trakcie spotkania przedstawiono postępy we wszystkich pakietach prac. Oprócz około 10 prezentacji slajdów, zaprezentowano 6 demonstracji na żywo, pokazujących postęp prac projektu Seriot. Oczekując na pisemną recenzję możemy już dzisiaj stwierdzić, że uwagi recenzentów przedstawione podczas spotkania mają charakter techniczny i organizacyjny. Są one cenne, a ich uwzględnienie ich pozwoli nam podnieść poziom samego projektu i skuteczniej zaprezentować jego rezultaty. Żaden z komentarzy nie dotyczył jednak celów projektu, zastosowanych metod i algorytmów oraz implementacji kluczowych komponentów systemu SerIoT. Dlatego już teraz jesteśmy zadowoleni z naszego sukcesu i zmotywowani rozpoczynamy drugą fazę projektu SerIoT.


Zespół koordynacyjny i kierownik naukowy dziękują wszystkim partnerom za ich zaangażowanie w projekt i przygotowanie do oceny.