Nagroda za publikację w prestiżowym czasopiśmie dla naszych pracowników

Miło nam poinformować, iż trójka naszych pracowników – mgr inż. Mateusz Żarski i mgr inż. Bartosz Wójcik z Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych oraz mgr Kamil Książek z Zespołu Systemów Multimedialnych – została uhonorowana przez JM Rektora Politechniki Śląskiej grantem za publikację w czołowym czasopiśmie z dziedziny inżynierii lądowej. Grant ten jest przyznawany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza za opublikowanie pracy w czasopiśmie TOP1.

Praca naszych kolegów ukazała się w czasopiśmie Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, które jest wg bazy JCR najlepszym czasopismem w dziedzinie: inżynieria lądowa oraz w dziedzinie: konstrukcja i technologia budowlana.

Informacja o wyróżnieniu na stronie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, gdzie mgr inż. Mateusz Żarski i mgr inż. Bartosz Wójcik odbywają studia doktoranckie.

Finicky transfer learning

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/11/2021 - 13:29; autor zmian: Arkadiusz Sochan (arek@iitis.pl)

Miło nam poinformować, iż trójka naszych pracowników – mgr inż. Mateusz Żarski i mgr inż. Bartosz Wójcik z Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych oraz mgr Kamil Książek z Zespołu Systemów Multimedialnych – została uhonorowana przez JM Rektora Politechniki Śląskiej grantem za publikację w czołowym czasopiśmie z dziedziny inżynierii lądowej. Grant ten jest przyznawany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza za opublikowanie pracy w czasopiśmie TOP1.

Praca naszych kolegów ukazała się w czasopiśmie Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, które jest wg bazy JCR najlepszym czasopismem w dziedzinie: inżynieria lądowa oraz w dziedzinie: konstrukcja i technologia budowlana.

Informacja o wyróżnieniu na stronie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, gdzie mgr inż. Mateusz Żarski i mgr inż. Bartosz Wójcik odbywają studia doktoranckie.