Konkurs na stanowisko asystenta w Zespole Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych

Oferujemy stanowisko asystenta w obszarze tworzenia, testowania i symulacji systemów jazdy autonomicznej. Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej   Polskiej  Akademii   Nauk   (IITiS   PAN)   w   Gliwicach.   Zaangażowany   badacz ma uczestniczyć w działaniach Instytutu związanych z badaniami nad bezpieczeństwem systemów jazdy autonomicznej oraz tworzeniem nowych rozwiązań związanych z percepcją świata i sterowaniem pojazdów autonomicznych. Stanowisko   nie   obejmuje   obowiązków   dydaktycznych.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2022-02-10

 

Historia zmian

Data aktualizacji: 27/01/2022 - 11:53; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Oferujemy stanowisko asystenta w obszarze tworzenia, testowania i symulacji systemów jazdy autonomicznej. Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej   Polskiej  Akademii   Nauk   (IITiS   PAN)   w   Gliwicach.   Zaangażowany   badacz ma uczestniczyć w działaniach Instytutu związanych z badaniami nad bezpieczeństwem systemów jazdy autonomicznej oraz tworzeniem nowych rozwiązań związanych z percepcją świata i sterowaniem pojazdów autonomicznych. Stanowisko   nie   obejmuje   obowiązków   dydaktycznych.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2022-02-10