Instytut współorganizuje konferencję MASCOTS 2024

Instytut współorganizuje konferencję MASCOTS 2024 - International Symposium on the Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems. Konferencja MASCOTS 2024 odbędzie się 20-23 października 2024 w Krakowie. Jest to już 32 edycja tej konferencji, ocenionej w rankingu CORE jako B. Publikacja materiałów konferencyjnych odbędzie się w IEEE Explore, a wedle listy MNISW publikacje są oceniane na 70 pkt. Termin zgłaszania artykułów mija 19.05.2024, a pełne informacje na temat konferencji są dostępne na stronie:

https://mascots24.iitis.pl/

Historia zmian

Data aktualizacji: 12/02/2024 - 15:05; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Instytut współorganizuje konferencję MASCOTS 2024 - International Symposium on the Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems. Konferencja MASCOTS 2024 odbędzie się 20-23 października 2024 w Krakowie. Jest to już 32 edycja tej konferencji, ocenionej w rankingu CORE jako B. Publikacja materiałów konferencyjnych odbędzie się w IEEE Explore, a wedle listy MNISW publikacje są oceniane na 70 pkt. Termin zgłaszania artykułów mija 19.05.2024, a pełne informacje na temat konferencji są dostępne na stronie:

https://mascots24.iitis.pl/