IITiS PAN dołącza do IBM Quantum Innovation Center w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Z dużym podekscytowaniem donosimy, iż Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk dołączył do IBM Quantum Innovation Center utworzonego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. PCSS afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, jako pierwsza instytucja w Europie Środkowej, dołączył do sieci IBM Quantum Network w lutym 2022 roku jako Quantum Innovation Center. Założeniem projektu było wzmacnianie krajowych kompetencji w zakresie informatyki kwantowej i wsparcie rozwoju zastosowań tej nowoczesnej technologii. W ramach projektu zapewniono dostęp w chmurze do komputerów kwantowych IBM, na których uruchomiono eksperymenty obliczeniowe z różnych obszarów wyzwań naukowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/03/2023 - 13:32; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Z dużym podekscytowaniem donosimy, iż Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk dołączył do IBM Quantum Innovation Center utworzonego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. PCSS afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, jako pierwsza instytucja w Europie Środkowej, dołączył do sieci IBM Quantum Network w lutym 2022 roku jako Quantum Innovation Center. Założeniem projektu było wzmacnianie krajowych kompetencji w zakresie informatyki kwantowej i wsparcie rozwoju zastosowań tej nowoczesnej technologii. W ramach projektu zapewniono dostęp w chmurze do komputerów kwantowych IBM, na których uruchomiono eksperymenty obliczeniowe z różnych obszarów wyzwań naukowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.