Grant SONATA BIS w zakresie informatyki kwantowej dla naszego pracownika

Z przyjemnością informujemy, że dr Bartłomiej Gardas, członek Zespołu Kwantowych Systemów Informatyki, uzyskał w dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS finansowanie projektu pt. Symulacje układów fizycznych za pomocą technologii wyżarzania niedalekiej przyszłości. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w skróconym opisie zamieszczonym na stronie NCN.

Konkurs SONATA BIS, organizowany przez Narodowe Centrum Nauki, ma na celu finansowanie projektów badawczych polegających na powołaniu nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekt dra Gardasa będzie realizowany we współpracy z University of Maryland, Baltimore County, USA, Los Alamos National Laboratory, USA, AMOLF Research institute in Amsterdam, Holandia oraz Institute of Fundamental Physics, CSIC w Hiszpanii.

Historia zmian

Data aktualizacji: 15/02/2021 - 18:57; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Z przyjemnością informujemy, że dr Bartłomiej Gardas, członek Zespołu Kwantowych Systemów Informatyki, uzyskał w dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS finansowanie projektu pt. Symulacje układów fizycznych za pomocą technologii wyżarzania niedalekiej przyszłości. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w skróconym opisie zamieszczonym na stronie NCN.

Konkurs SONATA BIS, organizowany przez Narodowe Centrum Nauki, ma na celu finansowanie projektów badawczych polegających na powołaniu nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekt dra Gardasa będzie realizowany we współpracy z University of Maryland, Baltimore County, USA, Los Alamos National Laboratory, USA, AMOLF Research institute in Amsterdam, Holandia oraz Institute of Fundamental Physics, CSIC w Hiszpanii.