Grant FNP TEAM-NET dla IITiS PAN

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego konkursu TEAM-NET. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 18 mln zł otrzymało konsorcjum CFT, IITiS, UJ.

W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe. Projekt "Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne" został bardzo dobrze oceniony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach i uzyskał finansowanie w ramach Działania 4.4 PO IR 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez cztery zespoły badawcze zlokalizowane w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.

W IITiS PAN projekt będzie realizowany w grupie Quantum Machine Learning pod kierownictwem Zbigniewa Puchały.

FNP Team Net
FNP Team Net