Grant Etiuda 7 dla pracownika IITiS PAN

Z przyjemnością informujemy, że nasz pracownik, Adam Glos, uzyskał w tegorocznej edycji konkursu Etiuda 7 finansowanie projektu pt. "Analiza i zastosowanie kwantowego wyszukiwania przestrzennego". Konkurs Etiuda skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski. Projekt realizowany będzie we współpracy z Center for Quantum Computer Science, Faculty of Computing, University of Latvia.

Lista finansowanych projektów dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.