Fundusz stypendialny Grupy Wyszehradzkiej - zaproszenie

Dyrektor Instytutu zaprasza młodych naukowców do złożenia wniosków o stypendia Grupy Wyszehradzkiej.

Informacja w języku angielskim.