Działalność standaryzacyjna IITiS PAN w zakresie SmartCity

W wyniku prac prowadzonych w ramach projektu ScIoT, nasz instytut został włączony do prac standaryzacyjnych w zakresie technologii Smart City. Od maja 2020 IITiS PAN jest członkiem stowarzyszenia standaryzacyjnego LoRa Alliance i jako członek naukowy posiada prawo udziału w pracach standaryzacyjnych.

LoRa AllianceLoRa Alliance to otwarte stowarzyszenie non-profit, które od momentu powstania w marcu 2015 roku rozrosło się do ponad 500 członków, stając się największym i najszybciej rozwijającym się sojuszem w sektorze technologicznym IoT. Celem LoRa Alliance jest wspieranie zrównoważonego IoT w celu maksymalizacji wydajności, poprawy jakości życia i ochrony zasobów planety.

CENPrzedstawiciel IITiS PAN, Krzysztof Grochla, uczestniczy również jako ekspert w grupie roboczej 7 w ramach Komitetu Technicznego 294 w Europejskim Komitecie Normalizacyjny CEN. W ramach grupy roboczej prowadzone są prace nad opracowaniem warstwy adaptacji łączącej standard Wireless MBUS, używany do komunikacji z różnego rodzaju miernikami (np. zużycia wody lub energii elektrycznej) z transmisją w standardzie LoRa i innymi rodzajami sieci Low Power WAN (LP WAN).

CEN jest oficjalnie uznany przez Unię Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) jako stowarzyszenie odpowiedzialne za opracowywanie, definiowanie i rozpowszechnianie norm europejskich oraz innych dokumentów normalizacyjnych. Zadaniem CEN jest wspieranie działań normalizacyjnych w wielu dziedzinach i sektorach, w tym w zakresie lotnictwa i przestrzeni kosmicznej, chemii, budownictwa, produktach konsumenckich, obronności i bezpieczeństwie, energii, ochronie środowiska, żywności i paszach, medycynie i opiece zdrowotnej, ICT, sektorze usług, inteligentnym życiu, oraz transporcie i logistyce. W skład CEN wchodzą krajowe jednostek normalizacyjne z 34 krajów europejskich, w tym Polski Komitet Normalizacyjny.