Dostawa i uruchomienie sprzętu sieciowego oraz modernizacja sieci lokalnej IITiS PAN

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych wraz z osprzętem w celu modernizacji sieci lokalnej IITiS PAN. Termin składania ofert: 2015-09-07

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=219956&r...

Załączniki: