Zbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych.

TytułZbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych.
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2004
AutorzyPawlak Z
JournalKonwersatoriu Politechniki Warszawskiej

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)