Zbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych.

TytułZbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych.
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2004
AutorzyPawlak Z
JournalKonwersatoriu Politechniki Warszawskiej