Zastosowanie produkcyjnych sieci Petriego do modelowania procesów produkcji

TytułZastosowanie produkcyjnych sieci Petriego do modelowania procesów produkcji
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyZaborowski M
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)