Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene

TytułViewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyLuchowski L
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume14
ISSN0867-2121

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)